Exe Solar
power for a better world

TRITON

108 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

01.TRITON

108 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

MARS

120 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

02.MARS

120 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

JUPITER

144 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

03.JUPITER

144 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

PLUTO

36 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

04.PLUTO

36 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

MERCURY

60 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

05.MERCURY

60 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

VENUS

60 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

06.VENUS

60 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

SATURN

72 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

07.SATURN

72 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

URANUS

72 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

08.URANUS

72 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

CERES

60 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

09.CERES

60 OGNIW POLIKRYSTALICZNYCH

CENTAURUS

60 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

10.CENTAURUS

60 OGNIW MONOKRYSTALICZNYCH

Liderzy w sektorze energii odnawialnej.

Exe Solar działa w sektorze energii odnawialnej, produkując i rozwijając moduły fotowoltaiczne wysokiej jakości.
W nadchodzących dziesięcioleciach globalne zapotrzebowanie na energię będzie nadal rosło.
Jednocześnie ograniczone zasoby i zmiany klimatyczne wymagają tańszego wykorzystania źródeł energii.
Pracujemy nad projektowaniem i udostępnieniem sposobów dostaw odnawialnej energii, aby stworzyć lepszą i czystszą przyszłość dla naszej planety.
Nasze moduły fotowoltaiczne wniosą istotny wkład w wytwarzanie zrównoważonej i przyjaznej dla klimatu energii dla naszej przyszłości.
Trwałość naszych działań jest dla nas bardzo ważna i będzie podstawą pozytywnego rozwoju naszej firmy.
Dlatego razem z Państwem jesteśmy zobowiązani do pozytywnej zmiany przyszłości, a tym samym do położenia fundamentu pod przyszłe pokolenia dla lepszego współistnienia rozwoju energetyki i przyrody.
Moc dla lepszego świata.